แหวนเทอร์คอยส์ทรงมาคี ตัวเรือนแกะลาย ลดราคาพิเศษ รหัส : 33754

 
 

แหวนเทอร์คอยส์ทรงมาคีตัวเรือนแกะลาย ด้านหลังฉลุโปร่ง 

ราคาปกติ 3,000 บาท ลดพิเศษ 35% เหลือราคา 1,950 บาท