แหวนเงินสุโขทัย หัวงาช้าง
รหัส : 31S03แหวนเงินสุโขทัย หัวงาช้าง
รหัส : 31S02แหวนนิลรูปทรงดอกไม้ ตัวเรือนเงิน
รหัส : 3242แหวนพลอยโกเมนทรงเหลี่ยม
รหัส : 33308แหวนนิลทรงมอญ ลงยาดำ
รหัส : 3253