แหวนพลอยรูปดอกไม้
รหัส : 33802แหวนเงินหน้าพลอยนิลสามชิ้น
รหัส : 3272แหวนหยกหุ้มเงินประดับพลอย
รหัส : 33713แหวนหยกหุ้มเงินประดับพลอย
รหัส : 33712แหวนเงินฝังพลอยรอบ 4 เม็ด
รหัส : 33813แหวนพลอยโกเมน
รหัส : 33302แหวนพลอยโกเมน
รหัส : 33305แหวนพลอยไพลิน
รหัส : 33227แหวนพลอยไพลิน
รหัส : 33221แหวนเงินสุโขทัย
รหัส : 31S01แหวนพลอยทับทิม
รหัส : 33116แหวนพลอยทับทิม
รหัส : 33115