แหวนพลอยหยกพม่า
รหัส : 73732แหวนพลอยพยกพม่า
รหัส : 33707แหวนพลอยคละสี
รหัส : 33803แหวนอัมพัน
รหัส : 33412แหวนทับทิม
รหัส : 33139แหวนพลอยคละสี
รหัส : 33809แหวนพลอยคละสี
รหัส : 33808แหวนพลอยคละสี
รหัส : 33811แหวนพลอยคละสี
รหัส : 33810แหวนพลอยคละสีรูปทรงดอกไม้สองดอก
รหัส : 33807แหวนพลอยไพรินทรงใบไม้
รหัส : 33234แหวนพลอยทรงดอกไม้ 8 กลีบ
รหัส : 33805