แหวนพลอยเพทายขาว
รหัส : 33504แหวนพลอบทับทิม
รหัส : 33108แหวนหยกด้านหน้าหุ้มเงินฝังพลอย
รหัส : 33761แหวนหยกหุ้นเงินด้านหน้าฝังพลอยทับทิม
รหัส : 33760แหวนพลอยขาว CZ
รหัส : 33515แหวนพลอยแดง CZ
รหัส : 33142แหวนพลอยมรกต
รหัส : 33731แหวนพลอยหยกออสเตรเลีย
รหัส : 33702แหวนพลอยหยกพม่า
รหัส : 33704แหวนพลอยหยกพม่า ล้อมพลอย CZ
รหัส : 33711แหวนพลอยหยกพม่า ข้างลายฉลุ
รหัส : 33710แหวนพลอยหยกพม่า ข้างลายมังกร
รหัส : 33708