แหวนพลอยอเมทีส
รหัส : 33645แหวนพลอยอเมทีส
รหัส : 33611แหวนพิรอดพลอย CZ รอบวง
รหัส : 3147แหวนพระพิฆเณศ อเมทิศ ทรงมอญ
รหัส : 33911แหวนพระพิฆเณศ เพทาย แกะลายข้าง
รหัส : 33910แหวนพระพิฆเนศเพทายข้างฝัง CZ
รหัส : 33909แหวนบุษราคัม
รหัส : 33405แหวนบลูโทปาส
รหัส : 33514แหวนเงินโอม
รหัส : 3145แหวนเงินรูปกบประดับพลอย
รหัส : 3144แหวนเงินฝังพลอยใบไม้ไขว้
รหัส : 3143แหวนพลอยเพทายสีขาว
รหัส : 33505