แหวนโกเมนเม็ดเดี่ยว
รหัส : 33306แหวนโกเมนประด้บพลอย CZ
รหัส : 33310แหวนมูนสโตน ประดับ cz แถว
รหัส : 33915แหวนพลอยอเมทีส
รหัส : 33603แหวนเงิน ลาพิส ลาซูลี่
รหัส : 33230แหวนเงิน ลาพิส ลาซูลี่
รหัส : 33232แหวนเทอร์คอยส์ทรงหยดน้ำ ลดราคาพิเศษ
รหัส : 33750แหวนเทอร์คอยส์ทรงมาคี ตัวเรือนแกะลาย ลดราคาพิเศษ
รหัส : 33754แหวนเทอร์คอยส์สีฟ้าทรงมอญ ลดราคาพิเศษ
รหัส : 33753แหวนเทอร์คอยส์ ลดราคาพิเศษ
รหัส : 33752แหวนเทอร์คอยส์ ลดราคาพิเศษ
รหัส : 33751แหวนพลอยอเมทีส
รหัส : 33646